Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - Höganäs NÖ - Väsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs NÖ - Väsby 1335 15,9% 32,7% 21,5% 30,0% 5,9% 49,1% 50,9% 7,0%  
Summa 1335 15,9% 32,7% 21,5% 30,0% 5,9% 49,1% 50,9% 7,0%

http://www.val.se