Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - Höganäs C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs C 1504 10,7% 23,9% 23,5% 41,9% 4,7% 43,6% 56,4% 3,0%  
Summa 1504 10,7% 23,9% 23,5% 41,9% 4,7% 43,6% 56,4% 3,0%

http://www.val.se