Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - Höganäs SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs SÖ 1378 16,5% 29,3% 20,5% 33,7% 6,8% 46,7% 53,3% 4,1%  
Summa 1378 16,5% 29,3% 20,5% 33,7% 6,8% 46,7% 53,3% 4,1%

http://www.val.se