Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ystad - Ålder och kön - Edvinshem-Västra Sjöstaden-Åkesholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Edvinshem-Västra Sjöstaden-Åkesholm 1913 12,7% 33,9% 24,7% 28,7% 5,9% 49,5% 50,5% 1,9%  
Summa 1913 12,7% 33,9% 24,7% 28,7% 5,9% 49,5% 50,5% 1,9%

http://www.val.se