Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ystad - Ålder och kön - Bellevue S-Edvinshem SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue S-Edvinshem SÖ 1470 16,1% 25,2% 23,5% 35,2% 5,8% 45,7% 54,3% 1,7%  
Summa 1470 16,1% 25,2% 23,5% 35,2% 5,8% 45,7% 54,3% 1,7%

http://www.val.se