Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ystad - Ålder och kön - Bellevue N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue N 1528 14,3% 27,0% 28,7% 30,0% 5,8% 48,5% 51,5% 2,1%  
Summa 1528 14,3% 27,0% 28,7% 30,0% 5,8% 48,5% 51,5% 2,1%

http://www.val.se