Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ystad - Ålder och kön - Surbrunnen-Östra förstaden N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Surbrunnen-Östra förstaden N 1640 19,4% 20,4% 21,4% 38,8% 5,0% 45,4% 54,6% 2,7%  
Summa 1640 19,4% 20,4% 21,4% 38,8% 5,0% 45,4% 54,6% 2,7%

http://www.val.se