Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ystad - Ålder och kön - Östra förstaden S-G:a staden Ö-Regem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra förstaden S-G:a staden Ö-Regem 1835 19,5% 23,8% 26,3% 30,4% 7,4% 46,2% 53,8% 4,9%  
Summa 1835 19,5% 23,8% 26,3% 30,4% 7,4% 46,2% 53,8% 4,9%

http://www.val.se