Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ystad - Ålder och kön - Gamla staden centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden centrum 1735 20,1% 23,7% 22,8% 33,4% 7,0% 43,6% 56,4% 3,3%  
Summa 1735 20,1% 23,7% 22,8% 33,4% 7,0% 43,6% 56,4% 3,3%

http://www.val.se