Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ystad - Ålder och kön - Skårby-Rögla-Rynge-Sjörup m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skårby-Rögla-Rynge-Sjörup m fl 772 16,3% 36,0% 26,9% 20,7% 6,9% 52,7% 47,3% 5,6%  
Summa 772 16,3% 36,0% 26,9% 20,7% 6,9% 52,7% 47,3% 5,6%

http://www.val.se