Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ystad - Ålder och kön - St Herrestad-Hedeskoga-Bussjö m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
St Herrestad-Hedeskoga-Bussjö m fl 1295 15,1% 45,3% 22,5% 17,1% 7,9% 51,1% 48,9% 2,0%  
Summa 1295 15,1% 45,3% 22,5% 17,1% 7,9% 51,1% 48,9% 2,0%

http://www.val.se