Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ystad - Ålder och kön - Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga 1149 12,8% 24,8% 32,2% 30,2% 6,8% 49,6% 50,4% 2,7%  
Summa 1149 12,8% 24,8% 32,2% 30,2% 6,8% 49,6% 50,4% 2,7%

http://www.val.se