Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Stavstensvägen-Bäckaskolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stavstensvägen-Bäckaskolan 926 14,6% 38,4% 29,0% 17,9% 6,8% 49,1% 50,9% 4,2%  
Summa 926 14,6% 38,4% 29,0% 17,9% 6,8% 49,1% 50,9% 4,2%

http://www.val.se