Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Hallabacken-Prästahejdan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallabacken-Prästahejdan 1068 16,3% 31,4% 19,9% 32,5% 7,3% 48,8% 51,2% 5,7%  
Summa 1068 16,3% 31,4% 19,9% 32,5% 7,3% 48,8% 51,2% 5,7%

http://www.val.se