Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Liljeborg-Parken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Liljeborg-Parken 1301 24,3% 28,9% 22,4% 24,4% 7,0% 47,9% 52,1% 4,1%  
Summa 1301 24,3% 28,9% 22,4% 24,4% 7,0% 47,9% 52,1% 4,1%

http://www.val.se