Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Johan Kocksgatan-Möllaregatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johan Kocksgatan-Möllaregatan 1605 26,6% 34,1% 19,9% 19,4% 9,2% 50,8% 49,2% 9,5%  
Summa 1605 26,6% 34,1% 19,9% 19,4% 9,2% 50,8% 49,2% 9,5%

http://www.val.se