Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Akka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Akka 848 12,5% 24,1% 22,1% 41,4% 6,4% 47,8% 52,2% 6,5%  
Summa 848 12,5% 24,1% 22,1% 41,4% 6,4% 47,8% 52,2% 6,5%

http://www.val.se