Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Österlid-Sockenvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Österlid-Sockenvägen 1336 22,5% 30,6% 24,9% 22,0% 9,5% 50,4% 49,6% 8,7%  
Summa 1336 22,5% 30,6% 24,9% 22,0% 9,5% 50,4% 49,6% 8,7%

http://www.val.se