Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Fagerängen-Östra stranden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fagerängen-Östra stranden 1457 20,3% 34,2% 26,5% 19,0% 9,6% 49,9% 50,1% 13,9%  
Summa 1457 20,3% 34,2% 26,5% 19,0% 9,6% 49,9% 50,1% 13,9%

http://www.val.se