Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Gylle-Bösarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gylle-Bösarp 475 13,3% 41,5% 25,1% 20,2% 6,3% 53,3% 46,7% 4,4%  
Summa 475 13,3% 41,5% 25,1% 20,2% 6,3% 53,3% 46,7% 4,4%

http://www.val.se