Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Simremarken-Böste-Södra Åby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Simremarken-Böste-Södra Åby 744 14,8% 34,7% 29,6% 21,0% 6,7% 52,2% 47,8% 5,1%  
Summa 744 14,8% 34,7% 29,6% 21,0% 6,7% 52,2% 47,8% 5,1%

http://www.val.se