Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Smygehamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smygehamn 1162 10,5% 33,2% 26,1% 30,2% 5,6% 49,0% 51,0% 4,6%  
Summa 1162 10,5% 33,2% 26,1% 30,2% 5,6% 49,0% 51,0% 4,6%

http://www.val.se