Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - S:t Nikolai 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Nikolai 3 1640 23,9% 22,2% 21,0% 32,9% 6,3% 46,6% 53,4% 3,6%  
Summa 1640 23,9% 22,2% 21,0% 32,9% 6,3% 46,6% 53,4% 3,6%

http://www.val.se