Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Getinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Getinge 1657 14,5% 30,8% 27,1% 27,5% 6,6% 48,9% 51,1% 2,5%  
Summa 1657 14,5% 30,8% 27,1% 27,5% 6,6% 48,9% 51,1% 2,5%

http://www.val.se