Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Träslövsläge 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Träslövsläge 2 966 17,9% 41,6% 20,8% 19,7% 9,4% 48,4% 51,6% 2,2%  
Summa 966 17,9% 41,6% 20,8% 19,7% 9,4% 48,4% 51,6% 2,2%

http://www.val.se