Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Rolfstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rolfstorp 817 15,4% 30,1% 29,9% 24,6% 7,7% 50,3% 49,7% 2,2%  
Summa 817 15,4% 30,1% 29,9% 24,6% 7,7% 50,3% 49,7% 2,2%

http://www.val.se