Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Tvååker 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tvååker 1 1347 16,1% 32,9% 25,9% 25,1% 7,6% 49,7% 50,3% 2,4%  
Summa 1347 16,1% 32,9% 25,9% 25,1% 7,6% 49,7% 50,3% 2,4%

http://www.val.se