Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Trönninge-Trönningenäs-Barnabro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trönninge-Trönningenäs-Barnabro 1617 17,3% 37,5% 23,6% 21,7% 7,1% 50,9% 49,1% 2,5%  
Summa 1617 17,3% 37,5% 23,6% 21,7% 7,1% 50,9% 49,1% 2,5%

http://www.val.se