Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Lindberg-Tofta-Bläshammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindberg-Tofta-Bläshammar 948 15,6% 38,2% 29,0% 17,2% 8,1% 51,8% 48,2% 2,4%  
Summa 948 15,6% 38,2% 29,0% 17,2% 8,1% 51,8% 48,2% 2,4%

http://www.val.se