Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Valinge-Stamnared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valinge-Stamnared 738 16,7% 32,1% 27,4% 23,8% 8,5% 52,7% 47,3% 1,9%  
Summa 738 16,7% 32,1% 27,4% 23,8% 8,5% 52,7% 47,3% 1,9%

http://www.val.se