Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Innerstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Innerstaden 922 32,8% 23,4% 18,9% 24,9% 9,0% 48,6% 51,4% 2,2%  
Summa 922 32,8% 23,4% 18,9% 24,9% 9,0% 48,6% 51,4% 2,2%

http://www.val.se