Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Västra Villastaden/Kolla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Villastaden/Kolla 1633 15,2% 27,0% 20,5% 37,3% 6,0% 45,3% 54,7% 2,9%  
Summa 1633 15,2% 27,0% 20,5% 37,3% 6,0% 45,3% 54,7% 2,9%

http://www.val.se