Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla 1345 19,3% 29,7% 21,8% 29,1% 6,1% 46,7% 53,3% 1,6%  
Summa 1345 19,3% 29,7% 21,8% 29,1% 6,1% 46,7% 53,3% 1,6%

http://www.val.se