Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Hålabäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hålabäck 1437 20,3% 30,8% 21,2% 27,8% 6,9% 45,9% 54,1% 3,2%  
Summa 1437 20,3% 30,8% 21,2% 27,8% 6,9% 45,9% 54,1% 3,2%

http://www.val.se