Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Hammerö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammerö 1012 22,3% 31,4% 22,2% 24,0% 8,7% 48,5% 51,5% 3,3%  
Summa 1012 22,3% 31,4% 22,2% 24,0% 8,7% 48,5% 51,5% 3,3%

http://www.val.se