Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Tingberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tingberget 1054 18,6% 31,8% 18,1% 31,5% 6,0% 43,5% 56,5% 1,6%  
Summa 1054 18,6% 31,8% 18,1% 31,5% 6,0% 43,5% 56,5% 1,6%

http://www.val.se