Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Tölö Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tölö Landsbygd 1144 15,7% 48,0% 20,6% 15,6% 6,1% 50,0% 50,0% 4,5%  
Summa 1144 15,7% 48,0% 20,6% 15,6% 6,1% 50,0% 50,0% 4,5%

http://www.val.se