Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Hede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hede 1173 14,2% 37,3% 22,3% 26,2% 6,1% 47,9% 52,1% 2,0%  
Summa 1173 14,2% 37,3% 22,3% 26,2% 6,1% 47,9% 52,1% 2,0%

http://www.val.se