Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Anneberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1335 17,5% 45,8% 21,4% 15,3% 8,2% 49,1% 50,9% 2,7%  
Summa 1335 17,5% 45,8% 21,4% 15,3% 8,2% 49,1% 50,9% 2,7%

http://www.val.se