Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Ölmanäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ölmanäs 1447 12,1% 38,1% 28,0% 21,8% 8,0% 49,8% 50,2% 2,1%  
Summa 1447 12,1% 38,1% 28,0% 21,8% 8,0% 49,8% 50,2% 2,1%

http://www.val.se