Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Gällinge/Idala/Förlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gällinge/Idala/Förlanda 1290 16,7% 32,6% 27,8% 23,0% 8,1% 53,4% 46,6% 2,6%  
Summa 1290 16,7% 32,6% 27,8% 23,0% 8,1% 53,4% 46,6% 2,6%

http://www.val.se