Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Fjärås Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fjärås Norra 1547 16,2% 34,8% 26,6% 22,4% 7,8% 50,5% 49,5% 2,9%  
Summa 1547 16,2% 34,8% 26,6% 22,4% 7,8% 50,5% 49,5% 2,9%

http://www.val.se