Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Fjärås/Må

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fjärås/Må 1568 17,7% 38,1% 22,2% 22,0% 9,4% 47,1% 52,9% 2,6%  
Summa 1568 17,7% 38,1% 22,2% 22,0% 9,4% 47,1% 52,9% 2,6%

http://www.val.se