Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Hanhals

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hanhals 936 13,9% 36,5% 26,7% 22,9% 7,3% 51,7% 48,3% 3,5%  
Summa 936 13,9% 36,5% 26,7% 22,9% 7,3% 51,7% 48,3% 3,5%

http://www.val.se