Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Öckerö - Ålder och kön - Björkö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkö 1160 14,1% 34,1% 26,7% 25,1% 7,8% 50,7% 49,3% 2,5%  
Summa 1160 14,1% 34,1% 26,7% 25,1% 7,8% 50,7% 49,3% 2,5%

http://www.val.se