Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Öckerö - Ålder och kön - Fotö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fotö 473 21,1% 34,0% 24,5% 20,3% 10,1% 49,9% 50,1% 1,1%  
Summa 473 21,1% 34,0% 24,5% 20,3% 10,1% 49,9% 50,1% 1,1%

http://www.val.se