Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Öckerö - Ålder och kön - Hönö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hönö 1 1381 15,0% 36,9% 24,5% 23,7% 7,8% 50,4% 49,6% 1,1%  
Summa 1381 15,0% 36,9% 24,5% 23,7% 7,8% 50,4% 49,6% 1,1%

http://www.val.se