Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Öckerö - Ålder och kön - Källö-Knippla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Källö-Knippla 317 9,5% 16,4% 33,8% 40,4% 3,2% 47,3% 52,7% 0,6%  
Summa 317 9,5% 16,4% 33,8% 40,4% 3,2% 47,3% 52,7% 0,6%

http://www.val.se