Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Öckerö - Ålder och kön - Rörö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rörö 215 11,2% 22,8% 18,6% 47,4% 7,0% 48,4% 51,6%    
Summa 215 11,2% 22,8% 18,6% 47,4% 7,0% 48,4% 51,6%

http://www.val.se