Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Öckerö - Ålder och kön - Hönö 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hönö 3 1353 16,4% 36,7% 25,6% 21,3% 8,8% 50,0% 50,0% 2,1%  
Summa 1353 16,4% 36,7% 25,6% 21,3% 8,8% 50,0% 50,0% 2,1%

http://www.val.se